اطلاعات شما نشان می دهد هنوز ثبت نام نكرده اید برای عضویت كلید كنید
روش بستن نخ روی چرخ یا قرقره ماهیگیری - نسخه قابل چاپ
انجمن ماهیگیری ایران فیشینگ
روش بستن نخ روی چرخ یا قرقره ماهیگیری - نسخه قابل چاپ

+- انجمن ماهیگیری ایران فیشینگ (http://www.anjoman.iranfishing.ir)
+-- انجمن: فیلمها و تصاویر ویدئویی (http://www.anjoman.iranfishing.ir/forum-51.html)
+--- انجمن: فیلم و کلیپهای ماهیگیری (http://www.anjoman.iranfishing.ir/forum-52.html)
+--- موضوع: روش بستن نخ روی چرخ یا قرقره ماهیگیری (/thread-156.html)روش بستن نخ روی چرخ یا قرقره ماهیگیری - نیما - 2017/08/15